logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Makijaż permanentny"
minus Kurs projektowania wnętrz w programach komputerowych
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. I i ładowarki jednonaczyniowej kl. I
minus Zaproszenie - Fryzjer stylista - kolorysta
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. I i ładowarki jednonaczyniowej kl. I
minus Prawo jazdy kat. E do C
minus Kurs porojektowania wnętrz w programach komputerowych
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Poniżej znajdują się linki do obowiązujących aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku pracy oraz działalność urzędów pracy.

 

Obowiązujące akty prawne (aktualizacja 06-05-2015)
Link do aktu prawnego Dodatkowe informacje
Ustawa z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016, poz. 645)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016, poz. 1047)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 2046)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016, poz. 814)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu  dla rynku pracy (Dz.U. z 2003, nr 229,  poz.2271)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016, poz. 887)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016, poz. 1518)
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016, poz. 1474)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz.2164)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz. 930)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013, poz.170)
Ustawa z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1870)

 

 

 

Ilość odwiedzin: 31009
Nazwa dokumentu: Ustawy i rozporządzenia
Podmiot udostępniający: PUP Ząbkowice Śl.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Orzechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Orzechowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 1 (AO)
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2009-09-14 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 14:06:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner