logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Poniżej znajdują się linki do obowiązujących aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku pracy oraz działalność urzędów pracy.

 

Obowiązujące akty prawne
Akty prawne
Ustawa z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Ustawa z dnia 30 października 2002 r o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu  dla rynku pracy
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Akty prawne do pobrania ze strony Sejmu

 

 

Ilość odwiedzin: 33127
Nazwa dokumentu: Ustawy i rozporządzenia
Podmiot udostępniający: PUP Ząbkowice Śl.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Orzechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Orzechowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 4
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2009-09-14 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 09:38:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner