logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji

Szanowni Państwo!

 
Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149
z późniejszymi zmianami).
 
Poniżej przedstawiamy zakres działań realizowanych przez nasz Urząd:
 
 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
 • prowadzenie pośrednictwa pracy
 • umożliwianie bezrobotnym korzystania ze szkolenia lub przekwalifikowania
 • udzielanie bezzwrotnych dotacji oraz refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy
 • przyznawanie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, szkoleniowych i stypendiów
 • świadczenie poradnictwa zawodowego
 • organizowanie robót publicznych
 • organizowanie prac interwencyjnych
 • organizowanie prac społecznie użytecznych
 • pozyskiwanie ofert pracy
 • organizowanie giełd pracy
 • organizowanie stażu
 • organizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy
 • organizowanie zajęć Klubu Pracy
 • obejmowanie bezrobotnego powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jeśli nie podlega on takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu
 • realizacja projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

 

Ilość odwiedzin: 7743
Nazwa dokumentu: Zakres Kompetencji
Podmiot udostępniający: PUP Ząbkowice Śl.
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Wereśniak
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Wereśniak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 3 (AT)
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-28 11:29:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner