logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
minus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
   minus Posiedzenie PRZ - 16.02.2007
   minus Informacja z posiedzenia i szkolenia PRZ - 16-18 marca 2007
   minus Posiedzenie PRZ - 05.04.2007
   minus Posiedzenie PRZ - 23.10.2007
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Zaproszenie na szkolenia grupowe
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
minus "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami: MIG(131), MAG(135)"
minus "Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparko-ładowarki"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs Żurawie samojezdne, podesty ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe"
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparko-ładowarki" EFS RPO IMAGO 8.2
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs Projektowanie i wytwarzanie biżuterii"
minus "Uprawnienia elektroenergetyczne o napieciu powyzej 1KV w zakresie eksploatacji"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Uprawnienia elektroenergetyczne powyżej 1kV" EFS RPO IMAGO 8.2
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV w zakresie eksploatacji" EFS RPO IMAGO 8.2
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV w zakresie eksploatacji"
minus Zaproszenie - Instruktor terapii uzależnień
minus Zaproszenie - Prawo jazdy kat. C + kw. wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
minus Zaproszenie - Operator koparki jednonaczyniowej kl.I
minus Zaproszenie "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
minus Zaproszenie na szkolenie - Stylizacja paznokci...
minus Zaproszenie "Uprawnienia elektroenergetyczne o napięciu pow. 1KV"
minus Zaproszenie "Uprawnienia elektroenergetyczne o napięciu do 1KV"
minus "Kurs spawania metodami: MIG, MAG, TIG, elektroda"
minus Zaproszenie na szkolenie - Makijaż permanentny
minus Zaproszenie "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób"
minus Zaproszenie na szkolenie "Prawo jazdy kat. D z kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób"
minus Zaproszenie na szkolenie "Prawo jazdy kat. E do C + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy"
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Zaproszenie "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
minus "Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy"
minus Zaproszenie na szkolenie - Stylizacja paznokci...
minus Zaproszenie na szkolenie - "Instruktor terapii uzależnień"
minus Zaproszenie na szkolenie - "Instruktor terapii uzależnień"
minus Zaproszenie "Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"
minus Zaproszenie na szkolenia grupowe: "Kurs spawania (...) metodami MIG i MAG" oraz "Uprawnienia elektroenergetyczne o napięciu do 1kV(...)"
minus Zaproszenie "Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"
minus Zaproszenie "Operator koparki jednonaczyniowej klasy III"
minus "Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III"
minus Zaproszenie - Fryzjer stylista - kolorysta
minus Zaproszenie - Kurs projektowania wnętrz w programach komputerowych
minus Kurs dla kandydatów dla diagnostów samochodowych
minus Prawo jazdy kat. D z C + kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do przewozu osób
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Makijaż permanentny"
minus Kurs projektowania wnętrz w programach komputerowych
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. I i ładowarki jednonaczyniowej kl. I
minus Zaproszenie - Fryzjer stylista - kolorysta
minus Operator koparki jednonaczyniowej kl. I i ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum > Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia > Posiedzenie PRZ - 05.04.2007

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich w dniu 5 kwietnia 2007 roku, na swoim posiedzeniu   podjęła Uchwałę nr 7/2007 w sprawie opiniowania projektu podziału środków   FP
w roku 2007, która przedstawiono poniżej wraz załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
 
U C H W A Ł A    Nr 7/2007
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 05.04.2007 r.
w sprawie opiniowania projektu podziału środków FP w roku 2007
 
            Działając na podstawie art. 22 ust. 5 pkt. 3 w związku z art. 22 ust. 6 ustawy              
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich     p o z y t y w n i e  o p i n i u j e przedstawiony projekt planu finansowego Funduszu Pracy na rok 2007 (zał. Nr 1) z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6.624.600 zł. (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sześćset złotych.
 
 
§ 2
 
 
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich p o z y t y w n i e o p i n i u j e przedstawiony projekt planu finansowego   Funduszu Pracy
na rok 2007 (zał. Nr 2) z przeznaczeniem na finansowanie innych
fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalania kwot środków Funduszu Pracy   
na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273
oraz z 2005 r. Nr 265, poz. 2213) w wysokości
500.400 zł. (pięćset   tysięcy czterysta złotych).
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
                                                                                              Przewodniczący
                                                             Powiatowej RadyZatrudnienia
                                                                          w Ząbkowicach Śląskich
                                                                            Zygmunt Stelmach
                                                                           (podpis nieczytelny)

Załączniki do pobrania: 2007-05-11 09:05:42 - Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/2007 (51.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1257
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Kądziołka
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kądziołka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 2 (BP)
Data wytworzenia informacji: 2007-05-11 08:30:09
Data udostępnienia informacji: 2007-05-11 08:30:09
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-11 09:19:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner