logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrektor
      Godziny urzędowania
      Lokalizacja
      Zasięg terytorialny
      Ważne Instytucje
      Numery telefonów PUP
   Struktura organizacyjna
   Zakres Kompetencji
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Zarządzenia wewnętrzne
   Kontrola zarządcza
   Plan zamówień publicznych
   Informacja
   Kodeks Wartości Etycznych
   Tłumacz języka migowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Rejestr zbiorów danych
   Inspektor Danych Osobowych
   Klauzula RODO

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
   Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
   Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
      Posiedzenie PRZ - 16.02.2007
      Informacja z posiedzenia i szkolenia PRZ - 16-18 marca 2007
      Posiedzenie PRZ - 05.04.2007
      Posiedzenie PRZ - 23.10.2007
   Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
   Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
   Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
   Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
   Rola i zadania PRRP
   Skład osobowy PRRP

WAŻNE INFORMACJE
   Certyfikat dla Urzędu Pracy
   Program niepełnosprawny klient w urzędzie
   Urząd Pracy partnerem dla pracodawców

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
   Kontrola zewnętrzna

WNIOSKI I FORMULARZE
   Formularze do pobrania

AKTY PRAWNE
   Ustawy i rozporządzenia
   Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia

SZKOLENIA
   Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
   Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
   Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
   Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)

PRZETARGI
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.

ROZEZNANIE CENOWE

INNE
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Organizacje Pozarządowe
   WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
      1. Staż
      3. Prace interwencyjne
      4. Roboty publiczne
      5. Refundacja kosztow wyposażenia stanowiska pracy

STATYSTYKI
   Informacja o stanie bezrobocia

Urzędy Centralne
   Spis adresów

PROWADZONE NABORY
   Nabór na wolne stanowiska pracy
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      Wyniki naboru
      Unieważnione nabory
corner   corner