Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Uchwałą nr XVII/118/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. otrzymał środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż ponownie ogłasza nabory wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 08.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. o:

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) – w wysokości 40.000,00 zł (dla 1 osoby);

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej (zgodnie z art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) -
w wysokości 60.000,00 zł (na 1 stanowisko pracy)
 
Prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskach
- składając w zaadresowanej i zamkniętej kopercie  do  skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich
- lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7  57-200 Ząbkowice Śląskie.  ul. Powstańców Warszawy 7, I piętro pok. 17 (decyduje data wpływu do PUP biorąc pod uwagę kompletność wniosku).

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 748 166 717 (pokój nr 17).