logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
minus Kurs ArchiCAD, Atrtlantis projektownie wnętrz I i II stopnia
minus Prawo jazdy kat. D po kat. B + kwalifikacja...
minus Medycyna estetyczna
minus Fryzjer - stylista - kolorysta
minus Operator maszyn do rozkładnia mieszanek mineralno-asfaltowych kl. II
minus Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja
minus Operator koparko-ładowarki kl. III (PO WER)
minus Prawo jazdy kat. E do C + kwalifikacja
minus Prawo jazdy kat. D po C + kwalifikacja
minus Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy
minus Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV
minus Licencja maszynisty
minus Licencja maszynisty RPO
minus Licencja maszynisty (PO WER)
minus Kurs cukierniczy I i II stopnia
minus Kurs cukierniczy I i II stopnia
minus Palacz CO
minus Masaże i terapie wykorzystywane w odnowie biologicznej ...
minus Masaże i terapie wykorzystywane w odnowie biologicznej(...)
minus Prawo jazdy kat. D po kat. B + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób
minus Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
minus Kucharz
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
minus Rok 2018
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
plus Archiwalne nabory na stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich Filia w Ziębicach

ul. Powstańców Warszawy 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 8166 724

ul. Wojska Polskiego 3a,
57-220 Ziębice
tel. 74 8191 447
     

Strona PUPInformacja w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony koronawirusa

Szanowni Państwo,
W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od dnia  12 marca 2020 roku aż do odwołania wprowadza system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta.

  • Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście,  mogą zrealizować go w formie telefonicznej. W tej sprawie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta.
     
  • Pozostali klienci urzędu, którzy planują w najbliższych dniach odwiedzić PUP, a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa, proszeni są o rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego (wrza@praca.gov.pl) z pracownikami urzędu pracy.


Aktualne numery telefonów i adresy mailowe dostępne są na stronie: www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl.Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz załatwianie w miarę możliwości spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.


ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA STYPENDIÓW

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.,poz. 864).

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. [ więcej... ]

 

ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ

W związku z  integracją stron internetowych Urzędów Pracy w ramach wortalu PSZ, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 01-01-2016 roku strona znajdująca się pod dotychczasowym adresem przestała funkcjonować, natomiast nowa strona urzędu w wortalu PSZ znajduje się pod adresem: http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/.

Zapraszamy do odwiedzania strony!

Jednocześnie informujemy, że właścicielem domeny pod którą funkcjonowała dotychczasowa strona PUP w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy nr 19/2013 był podmiot z którym została zawarta w/w umowa „O świadczenie usług internetowych”. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich korzystał z domeny przez okres trwania umowy i nie ma wpływu na wykorzystanie domeny po zakończeniu umowy.


ZMIANA OKRESU POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH!

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M. P. z 2016 roku poz. 944) - informujemy, że na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego, w dniu nabycia prawa do zasiłku przeciętna stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

W związku z powyższym, dla osób bezrobotnych z powiatu ząbkowickiego, które nabędą prawo do zasiłku od dnia 1 stycznia 2017 roku, okres pobierania zasiłku będzie wynosić 365 dni.

 

Ważne informacje

- Stawki, kwoty, wskaźniki
 
- Kody Zawodów i Specjalności
- Wyszukiwarka Kodów Zawodów i Specjalności

Logo Zielona Linia

Logo PSZ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Fundusze Europejskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Główny Urząd Statystyczny Państwowa Inspekcja Pracy Logo EURES
Logo Gwarancje Dla Młodzieży Wysza Szkoła Medyczna w Kłodzku  

 

 

 

 

corner   corner