logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Rola i zadania PRZ
minus Skład osobowy PRZ
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparko-ładowarki"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Techniki Bowena"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparko-ładowarki"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs spawania metodą TIG (stal nierdzewna)"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) i MAG (135)"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Techniki BOWENA"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Prawo jazdy kat. D z kat. C + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Prawo jazdy kat. D z kat. B + kwalifikacja wstępna przyspieszona"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator kombajnu zbożowego"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Uprawnienia elektroenergrtyczne do 1 kV"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: MIG (131) i MAG (135)"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Prawo jazdy kat. T"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III wraz z rozszerzeniem Komatsu 350"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Podstawy księgowości (kadry i płace)")
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Podstawy obsługi komputera"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Grafika komputerowa"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Podstawy obsługi komputera"
minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodai MIG i MAG"
minus Zaproszenie - szkolenie grupowe "CNC, MIG-MAG, szwaczka"
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich Filia w Ziębicach

ul. Powstańców Warszawy 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 8166 724

ul. Wojska Polskiego 3a,
57-220 Ziębice
tel. 74 8191 447
     

Strona PUP


ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ

W związku z  integracją stron internetowych Urzędów Pracy w ramach wortalu PSZ, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 01-01-2016 roku strona znajdująca się pod dotychczasowym adresem przestała funkcjonować, natomiast nowa strona urzędu w wortalu PSZ znajduje się pod adresem: http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/.

Zapraszamy do odwiedzania strony!

Jednocześnie informujemy, że właścicielem domeny pod którą funkcjonowała dotychczasowa strona PUP w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy nr 19/2013 był podmiot z którym została zawarta w/w umowa „O świadczenie usług internetowych”. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich korzystał z domeny przez okres trwania umowy i nie ma wpływu na wykorzystanie domeny po zakończeniu umowy.


ZMIANA OKRESU POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH!

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów / M.P. z 2015 roku poz.913 / - informujemy, że przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła w kraju 10,2 % a na obszarze powiatu ząbkowickiego 15,2 %.

W związku z powyższym, dla osób bezrobotnych z powiatu ząbkowickiego, które nabędą prawo do zasiłku od dnia 1 stycznia 2016 roku, okres pobierania zasiłku wynosić będzie 180 dni.

Okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni - dla bezrobotnych:

1/ powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

2/ którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

3/ samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat


 

Ważne informacje

- Stawki, kwoty, wskaźniki
Zielona Linia
- Kody Zawodów i Specjalności
- Wyszukiwarka Kodów Zawodów i Specjalności

 

corner   corner