logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Infokiosk z dostępem do internetu
minus Kącik dziecięcy
minus Interesujące linki
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum 2008
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA (kadencja 2009-2013)
minus Członkowie PRZ
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
minus Zmiana godzin pracy Urzędu!
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Regulamin organizacji szkoleń
minus Zaproszenie na szkolenie z zakresu maedycyny estetycznej
minus Unieważnienie postępowania "Ekspolatacja urządzeń instalacji i sieci gazowych gr. III"
minus Zaproszenie na szkolenie "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych (grupa III)"
minus Zaproszenie na szkolenie "Kurs kwalifikacyjny na stanowisko dróżnik przejazdowy"
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych
 ROZEZNANIE CENOWE
minus Platforma komunikacji dwustronnej PUP-OPS
minus Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 REKRUTACJA
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich Filia w Ziębicach

ul. Powstańców Warszawy 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 8166 724

ul. Wojska Polskiego 3a,
57-220 Ziębice
tel. 74 8191 447

Strona urzędu: pup-zabkowice-slaskie.pl/

Oferty pracy Bezrobotny Pracodawca
  więcej informacji... więcej informacji...

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r., Dz.U. z 2013r. poz. 267) - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Reasumując:


Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.

Korespondencję podpisaną certyfikatem kwalifikowanym należy kierować poprzez

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

 


Poradnictwo na odległość - kliknij...


Strona serwisu NajlepszaPraca.pl. Jest to projekt o charakterze socjalnym mający wspierać osoby poszukujące pracy.


Barometr Koniunktury Dolnego Śląska

Czym jest Barometr koniunktury Dolnego Śląska?
Jest narzędziem dostarczającym przedsiębiorcom informacji o najnowszych zmianach koniunktury. Znajomość nastrojów gospodarczych panujących na terenie działania ułatwia przedsiębiorcom podejmowanie decyzji, gdyż zmniejsza dotykającą wszystkie firmy (od dużych do mikro) niepewność co do warunków gospodarowania.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Więcej informacji na stronie: www.barometr.ue.wroc.pl
 

Ważne informacje
- Stawki, kwoty, wskaźniki
Zielona Linia
- Kody Zawodów i Specjalności
- Kody Zawodów i Specjalności od 01.07.2010
- Informacje dla osób wyjeżdżających za granicę
 - Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

 


 

:: Aktualności ::

Przejście do aktualności, kliknij link: http://pup-zabkowice-slaskie.pl/aktualnosci

 


:: Zmiana ustaw i rozporządzeń ::

 

Dz. U. 2012 nr 0 poz. 769 04-04-2012
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   [ więcej... ]

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 04-05-2012
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej   [ więcej... ]

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 04-04-2012
z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Wchodzi w życie z dniem 28.03.2012r. z wyjątkiem par. 1 pkt 26, który wszedł w życie z dniem 27.12.2011r.  [ więcej... ]

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 08-08-2011
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  [ więcej... ]
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 08-08-2011
 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych [ więcej... ]
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 08-08-2011
 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na prace [ więcej... ]


 

 

corner   corner