logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
minus Kurs ArchiCAD, Atrtlantis projektownie wnętrz I i II stopnia
minus Prawo jazdy kat. D po kat. B + kwalifikacja...
minus Medycyna estetyczna
minus Fryzjer - stylista - kolorysta
minus Operator maszyn do rozkładnia mieszanek mineralno-asfaltowych kl. II
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich Filia w Ziębicach

ul. Powstańców Warszawy 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 8166 724

ul. Wojska Polskiego 3a,
57-220 Ziębice
tel. 74 8191 447
     

Strona PUP


  Awaria Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) - usunięta 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że problem ze skrzynką podawczą trwający od 19 września 2018 roku został usunięty z dniem 5 listopada 2018, w związku z tym skrzynka w obecnej chwili działa poprawnie.


ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA STYPENDIÓW

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.,poz. 864).

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. [ więcej... ]

 

ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ

W związku z  integracją stron internetowych Urzędów Pracy w ramach wortalu PSZ, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 01-01-2016 roku strona znajdująca się pod dotychczasowym adresem przestała funkcjonować, natomiast nowa strona urzędu w wortalu PSZ znajduje się pod adresem: http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/.

Zapraszamy do odwiedzania strony!

Jednocześnie informujemy, że właścicielem domeny pod którą funkcjonowała dotychczasowa strona PUP w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy nr 19/2013 był podmiot z którym została zawarta w/w umowa „O świadczenie usług internetowych”. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich korzystał z domeny przez okres trwania umowy i nie ma wpływu na wykorzystanie domeny po zakończeniu umowy.


ZMIANA OKRESU POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH!

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M. P. z 2016 roku poz. 944) - informujemy, że na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego, w dniu nabycia prawa do zasiłku przeciętna stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

W związku z powyższym, dla osób bezrobotnych z powiatu ząbkowickiego, które nabędą prawo do zasiłku od dnia 1 stycznia 2017 roku, okres pobierania zasiłku będzie wynosić 365 dni.


Ważne informacje

- Stawki, kwoty, wskaźniki
 
- Kody Zawodów i Specjalności
- Wyszukiwarka Kodów Zawodów i Specjalności

Logo Zielona Linia

Logo PSZ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Fundusze Europejskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Główny Urząd Statystyczny Państwowa Inspekcja Pracy Logo EURES
Logo Gwarancje Dla Młodzieży Wysza Szkoła Medyczna w Kłodzku  

 

 

 

 

corner   corner