Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż zgodnie art. 77 pkt. 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 23 czerwca 2020 r. poz.1086)  zmieniają się zasady umarzania pożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom  na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o umorzenie pożyczki.
 
Spełnienie przez mikroprzedsiębiorcę warunku stanowiącego podstawę do umorzenia zweryfikuje urząd pracy na podstawie informacji w CEIDG/KRS.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 97 ust. 2 ww. ustawy dotychczas zawarte  i podpisane Umowy pożyczki przez przedsiębiorców przed wejściem w życie ustawy, o których mowa w art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art.15 zzd w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą i nie  wymagają zawierania aneksu.