Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 11 marca 2021 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (V)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 2 057 808,67 złotych
 
Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.
 
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których
co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Uwaga:
Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej dla 38 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 20 000,00 złotych.
Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.
Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce: dokumenty do pobrania - dotacje) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.
 
Bliższych informacji udzielają:
Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717
Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717