logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
minus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
   minus Posiedzenie PRZ - 16.02.2007
   minus Informacja z posiedzenia i szkolenia PRZ - 16-18 marca 2007
   minus Posiedzenie PRZ - 05.04.2007
   minus Posiedzenie PRZ - 23.10.2007
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum > Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia > Posiedzenie PRZ - 23.10.2007

Informacja

z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich
w miesiącu październiku 2007 roku
 
 
 
            W dniu 23 października 2007 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Ząbkowicach Śląskich członkowie Rady przyjęli projekt uchwały Nr 11/2007 w sprawie opiniowania projektu podziału środków FP w roku 2007, w którym m. in. przeznaczono kwotę 255.581,00 zł na „roboty publiczne”, które Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaplanował do realizacji po dniu 26 października 2007 roku, po zmianie ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2004 roku Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ).
 
            Zgodnie z art. 2 ww. ustawy roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
 
            Środki na „roboty publiczne”   przesunięte zostały z pozycji: „prace społecznie użyteczne” oraz „prace interwencyjne”, które nie zostały wykorzystane w pełni.

Załączniki do pobrania: 2007-11-08 13:30:05 - Pełna informacja z posiedzenia PRZ (153.11 kB)

Ilość odwiedzin: 1123
Nazwa dokumentu: Posiedzenie PRZ - 23.10.2007
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 1 (AO)
Data wytworzenia informacji: 2007-11-08 13:27:51
Data udostępnienia informacji: 2007-11-08 13:27:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 12:14:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner